Formulari On-line d'inscripció / Formulario On-line de inscripción

XIX Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
XIX Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía Cardíaca

Hotel SB GLOW. 23 i 24 de maig de 2019 / 23 y 24 de mayo de 2019

Dades personals / Datos personales
Dades de contacte (email) / Datos de contacto (email) *
Dades de Facturació / Datos de Facturación
Quotes d'inscripció / Cuotas de inscripción
   
   
Totals / Totales
Política de cancel·lacions / Política de cancelaciones
Abans del 15 de març, 25% de penalització / Antes del 15 de marzo, 25% de penalización
Abans del 30 d'abril, 50% de penalització / Antes del 30 de abril, 50% de penalización
Després del 30 d'abril, 100% de penalització / Después del 30 de abril, 100% de penalización.
Forma de pagament / Forma de pago
El pagament es pot realitzar a través de transferència bancària a BANKINTER, a nom de ACTOSERVEIS-SCCC indicant el nom de la persona inscrita. /
El pago se puede realizar a través de transferencia bancaria a BANKINTER, a nombre de ACTO SERVEIS-SCCC indicando el nombre de la persona inscrita.

Titular:ACTO SERVEIS
Nº de compte / nº de cuenta:0128-0524-21-0100028886
IBAN:ES 6501280524210100028886
SWIFT CODE:BKBKESMMXXX

És indispensable enviar el comprobat de pagament a la Secretaria Tècnica amb el nom de la persona inscrita. / Es imprescindible enviar el comprobante de pago la Secretaría Técnica junto con el nombre de la persona inscrita.

ACTO SERVEIS
FAX (34) 93 755 23 83
congresos@actoserveis.com

He llegit i accepto l'Avis legal i la Política de Privacitat
He leído y acepto el Aviso legal y la Política de Privacidad

Ja no es poden fer inscripcions on-line. / Ya no se pueden hacer inscripciones on-line.